Privacyverklaring en cookiebeleid van DGI Ventures

06-04-2020

Privacy en het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens staan hoog in het vaandel bij DGI Ventures. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u vragen heeft, of u wil weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@DGIventures.com

Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende gegevens op onze website: IP-adres, sociale ID, cookie-ID en surfgedrag.

We verzamelen de volgende gegevens na contact via het contactformulier: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, contactgeschiedenis, en indien verder, bijgevoegde documenten, adresgegevens en verstrekte bedrijfsgegevens.

Wij verwerken de informatie om te antwoorden op uw e-mails en vragen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig. Onze verwerking is gebaseerd op de volgende doeleinden.

Voor- en achternaam
Deze gegevens gebruiken wij om u goed aan te spreken als wij u een e-mail terugsturen of wanneer wij u bellen aan de hand van uw vragen of interesse in DGI Ventures.

E-mailadres
uw e-mailadres gebruiken wij om u een bericht terug te sturen en u mogelijke vragen te beantwoorden.

Telefoonnummer
Mocht u uw telefoonnummer achterlaten en toestemming geven om gebeld te worden, dan zullen wij u bellen om duidelijke uitleg te geven over onze werkwijze.

Gespreksgeschiedenis
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie als u opnieuw belt en kunnen wij u vragen op een goede manier beantwoorden.

Uw gegevens bewaren wij tot twee jaar na het laatste contact. Mocht u eerder uw gegevens willen verwijderen uit onze systemen dan kun u contact met ons opnemen voor inzage, rectificatie en/of verwijdering. Meer informatie daarover staat onderaan deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
DGI Ventures neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Delen van persoonsgegevens door DGI Ventures met derden
We delen uw persoonsgegevens met onze business partners van Lely dat onderdeel is van DGI Ventures en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens DGI Ventures, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer Kreatif Klub, e-mailprogramma’s, diensten van Google en Microsoft en anderen.

Hoe DGI Ventures persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@DGIventures.com


We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Toestemming
- Overeenkomst (of gegevens die nodig zijn voorafgaand het aangaan van een Overeenkomst)
- Gerechtvaardigd (legitieme) belangen
- Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit Kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
- Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
- Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
- Alle medewerkers van DGI Ventures die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
- DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld -zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kan worden gebruikt.
- Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.
- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- Het laten corrigeren van fouten
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor u privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, Kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van uw pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback
We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@DGIventures.com onder vermelding van privacy.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan is er het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl lees u hoe u een klacht moet indienen.

Gebruik van DGIventures.com
Als u rondkijkt op de website van DGI Ventures worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen Kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionelecookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies
Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies van derden
Cookies van derden die gebruikt worden op DGI Ventures zijn:

Google Analytics (analytische cookies)

Voor de website statistieken gebruikt DGI Ventures Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.

Lijst van codes van de cookies

Cookie

Doel

bewaard voor

_ga

Analytische cookie dat websitebezoek meet en wordt gebruikt om te onderscheiden tussen verschillende bezoekers (anoniem)


3 jaar

_gid

Gebruikt om te onderscheiden tussen gebruikers

1 jaar

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u Kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, Kunt u misschien niet meer van alle functionaliteiten van DGI Ventures gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.


Disclaimer DGI Ventures

04.04.2020


DGIventures.com is een website van DGI Ventures BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van , is het mogelijk dat de informatie die op DGIventures.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op DGIventures.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Het delen van bedrijfsinformatie en/of gevoelige informatie bij het invullen van het contactformulier geeft DGI Ventures geen geheimhoudingsplicht of andere plichten ten opzichte van de inzender. Uiteraard zal DGI Ventures verantwoordelijk met de informatie omgaan.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DGIventures.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om DGIventures.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DGIventures.com verkregen is.

DGIventures.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via DGIventures.com verkregen informatie. De informatie op DGIventures.com wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.